tocado pr

Ett produkt eller företag som inte syns i medierna existerar inte för kunderna.

Att vårda relationerna med omvärlden och att kommunicera rätt budskap till rätt målgrupper är avgörande för framgång inom alla typer av verksamheter. Oberoende om du vill väcka intresse för en produkt eller om du långsiktigt vill lansera ett företag på ett trovärdigt sätt.

Nya produkter och tjänster från de skandinaviska länderna tas alltid emot väldigt positivt i tyska medier. Det ger dessa företag en stor fördel när de ska ta första steget in på den tyska marknaden.

Men tyvärr kan denna fördel snabbt bli en nackdel som skadar produkten eller företaget om inte kommunikationen sköts på rätt sätt. Felaktig kommunikation, fel målgrupper eller information som missuppfattas får lätt följder som är mycket svåra att stoppa och leder inte sällan till att företagen måste dra sig tillbaka från den tyska marknaden.

Tyskland har över 83 miljoner invånare i 16 delstater. Viktigaste mediastaden är Hamburg, där vi har vårt kontor. I Tyskland finns över 7.000 tidningar och tidskrifter, samt 15 statliga och över 100 privata TV-bolag. Mediekartan ritas om varje dag och samtidigt hårdnar konkurrensen om medieutrymmet. Reglerna för att nå fram till målgrupperna skiljer sig mycket från de i Skandinavien. Speciellt kostnadsmässiogt.

Därför är det särskilt viktigt att avända sig av strategisk kommunikation om man som företag vill ha framgång på den tyska marknaden. Med hjälp av individuell rådgivning och skräddarsydd PR kan små och stora företag uppmärksammas av de relevanta målgrupperna. Framför allt vid etableringen på nya marknader är PR ett oumbärligt och kostnadseffektivt verktyg för att öka kännedomen om nya produkter och erbjudanden. Jämfört med traditionell reklam, så ger PR mindre spill och har en högre trovärdighet.

Dra nytta av någon som vet hur PR och kommunikation fungerar i Tyskland, men ändå förstår den nordiska mentaliteten.

Låt tocado pr få hjälpa dig att lyckas i Tyskland!